Delta Climate Center

Delta Climate Center

Het Delta Climate Center (DCC) focust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie. De Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, HZ, UCR, WMR) werken hierin samen met twee Nederlandse Universiteiten (Utrecht en Wageningen).

Missie van het DCC

Het Delta Climate Center draagt bij aan veilige, leefbare, toekomstbestendige en duurzame delta’s in Zeeland en de rest van de wereld door onderzoek, onderwijs en samenwerking met bedrijfsleven, organisaties en overheden.

Het is een toonaangevend kennisinstituut dat wetenschap en praktijk verenigt. Het centrum stimuleert onderzoek en onderwijs en werkt aan oplossingen voor de klimaat- en duurzaamheidsproblematiek. Daarnaast ziet het Delta Climate Center het als haar opdracht om vanuit een onafhankelijke positie ontwikkelingen en plannen in gang te zetten en kritisch te analyseren.

Het DCC werkt vraaggericht en richt zich op complexe maatschappelijke vraagstukken die gekenmerkt worden door:

  • De unieke combinatie tussen water, voedsel en energie.
  • De noodzaak om verschillende kennisgebieden (alfa, gamma, bèta) met elkaar te combineren. biologisch, technisch, chemisch, ecologisch, socio-economisch, juridisch, cultureel en politiek-bestuurlijk.
  • Het belang van verschillende onderzoeksdimensies van fundamenteel tot praktijkgericht en doorvertaald naar vraag- en probleemgedreven onderwijs (MBO-HBO-WO)

Binnen het DCC wordt op vier niveaus met een sterke onderlinge koppeling invulling gegeven aan de vraagstukken: onderwijs, onderzoek, valorisatie en business development. De komst van het kenniscentrum zal meer instroom van mbo- en hbo- en wo-studenten aantrekken. Dit vergroot de kans dat jong talent zich na hun studie in Zeeland zal vestigen. Ook levert het nieuwe centrum een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid, de onderzoeksprogrammering en budgetten, de kennis- en economische infrastructuur en het vestigingsklimaat van Zeeland.

In maart 2023 is het DCC-plan gepubliceerd. 

Meer over het DCC

Lees hier het DCC-plan

Lees het artikel op omroepzeeland.nl van januari 2024

Lees het rapport Wind in de zeilen

Lees de bijlage met de fiches per maatregel (Delta Kenniscentrum is fiche 1-C)

Contact

Fases

Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is het nieuwe onderzoeksinstituut in Middelburg voor het mbo, hbo en wo.

Ondernemende Bèta's

Ondernemende Bèta's

UCR heeft een Engineering Department, HZ nieuwe opleidingen. Scalda leidt op tot windmolenmonteurs.

Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Er is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van onderzoek naar Deltavraagstukken.

Delta Climate Center

Delta Climate Center

Het Delta Climate Center in oprichting focust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie.

Wat is Campus Zeeland?