Fase 4 Delta Climate Centre

Fase 4 Delta Climate Centre

Het Delta Climate Centre (DCC) in oprichting focust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie. De Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, HZ, UCR, WMR) werken hierin samen met twee Nederlandse Universiteiten (Utrecht en Wageningen).

De activiteiten van het DCC bouwen voort op de de eerste drie fasen van Campus Zeeland: Joint Research Center, Department Engineering UCR en het samenwerkingsplatform Deltavraagstukken Vlaanderen-Nederland.

De missie van het DCC is om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave: “Leven en werken in de Delta: klimaatadaptatie door natuurlijke oplossingen”. De kernopdracht van het centrum is om innovatie oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige, veilige en welvarende Delta.

Het DCC werkt vraaggericht en richt zich op complexe maatschappelijke vraagstukken die gekenmerkt worden door:

  • De unieke combinatie tussen water, voedsel en energie.
  • De noodzaak om verschillende kennisgebieden (alfa, gamma, bèta) met elkaar te combineren. biologisch, technisch, chemisch, ecologisch, socio-economisch, juridisch, cultureel en politiek-bestuurlijk.
  • Het belang van verschillende onderzoeksdimensies van fundamenteel tot praktijkgericht en doorvertaald naar vraag- en probleemgedreven onderwijs (MBO-HBO-WO)

Binnen het DCC wordt op vier niveaus met een sterke onderlinge koppeling invulling gegeven aan de vraagstukken: onderwijs, onderzoek, valorisatie en business development. De komst van het kenniscentrum zal meer instroom van mbo- en hbo- en wo-studenten aantrekken. Dit vergroot de kans dat jong talent zich na hun studie in Zeeland zal vestigen. Ook levert het nieuwe centrum een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid, de onderzoeksprogrammering en budgetten, de kennis- en economische infrastructuur en het vestigingsklimaat van Zeeland.

In maart 2023 is het DCC-plan gepubliceerd. Het Delta Climate Centre gaat in de zomer van 2023 van start.

 

Lees hier het DCC-plan

 

Lees het rapport Wind in de zeilen

Lees de bijlage met de fiches per maatregel (Delta Kenniscentrum is fiche 1-C)

Contact

Fases

Fase 1 Het Joint Research Center Zeeland

Fase 1 Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) wordt het nieuwe onderzoeksinstituut in Middelburg voor het mbo, hbo en wo.

Fase 2 Ondernemende Bèta's

Fase 2 Ondernemende Bèta's

UCR heeft een Engineering Department, HZ nieuwe opleidingen. Scalda leidt op tot windmolenmonteurs.

Fase 3 Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Fase 3 Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Er is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van onderzoek naar Deltavraagstukken.

Fase 4 Delta Climate Centre

Fase 4 Delta Climate Centre

Het Delta Climate Centre in oprichting focust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie.

Wat is Campus Zeeland?