VO Zeeuws-Vlaanderen

VO Zeeuws-Vlaanderen

De scholen in het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen zijn in 2018 ondergebracht in een stichting en werken nauw samen. Dit is het resultaat van de in 2017 opgerichte Taskforce om het teruglopende aantal leerlingen het hoofd te kunnen bieden. Er zijn scholen in Hulst, Terneuzen en Oostburg.  Inmiddels zijn de schooltijden van de scholen gelijkgetrokken en is het openbaar vervoer aangepast. Op termijn worden de twee schoollocaties in Terneuzen samengevoegd.

Project Kansrijk

VO (voortgezet onderwijs) Zeeuws-Vlaanderen start in 2022/2023 met het project ‘Kansrijk’. Kansrijk biedt jongeren meer kansen op een vervolgopleiding en daarmee een beter perspectief op de arbeidsmarkt. De ambitie is om breed, thuisnabij en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te waarborgen voor elke leerling in Zeeuws-Vlaanderen. Campus Zeeland /Provincie Zeeland draagt maximaal € 142.775 bij aan het project.

Artikel PZC, 13 december 2022

Groen onderwijs

Groen onderwijs

‘Groen onderwijs’ hoort thuis in Zeeland.

Praktijkroutes

Praktijkroutes

Onderwijs op locatie

boekencollectie RIAS

RIAS

Roosevelt Institute for American Studies

VO Zeeuws-Vlaanderen

VO Zeeuws-Vlaanderen

Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Wat is Campus Zeeland?