Het doel

Het doel van Campus Zeeland

Campus Zeeland wil de concurrerende positie van Zeeland versterken en met onderzoek en onderwijs innovatief inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen. Maar ook vooral voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven naar hoger opgeleid technisch personeel in Zeeland en omgeving. Om dit te versnellen wordt er geïnvesteerd in het kenniskapitaal. Kennisnetwerken worden versterkt of opgebouwd. De Bèta Campus maakt van Zeeland een ‘living lab’ voor ondernemende bèta’s die zich verdiepen in water, energie, materialen, logistiek en zorg. Onderzoek, onderwijs en de samenwerking met universiteiten in Nederland en Vlaanderen krijgen een impuls. Daarmee wil Campus Zeeland:

  • Opleidingen laten aansluiten bij de vraag naar expertises uit het bedrijfsleven
  • Meer studenten op vernieuwde opleidingen aan de HZ University of Applied Sciences (HZ) en University College Roosevelt (UCR)
  • Van Zeeland een ‘living lab’ maken doordat kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan onderzoek en innovatie op basis van meerjarenprogramma’s met voldoende financiering van onder meer Rijk en EU
  • Meer studenten voor techniek, zorg, landbouw op verschillende mbo-opleidingen
  • Leerlingen in het voortgezet onderwijs laten kennismaken met techniek, zorg en ondernemerschap
  • Zorgen voor een goede samenwerking met onze buurregio’s in Nederland en Vlaanderen
  • Groei van de werkgelegenheid in de vijf kernsectoren door innovatie en aanbod van goed geschoold personeel

Bekijk wat u kunt doen om deze doelen te bereiken.